Szövetség

A Magyar Buszgyártók Szövetségéről röviden

Szövetségünk 2009. áprilisában tartotta alapító ülését. Az alapító tagok száma 18 volt. A Fővárosi Ítélőtábla 2009. október 29-i végzésével, mint érdekképviseleti társadalmi szervezetet jegyezte be.


A Szövetség neve: Magyar Buszgyártók Szövetsége

(angolul: Association of Hungarian Bus&Coach Manufacturers)

A Szövetség rövidített neve: MaBuSz

A Szövetség székhelye és levelezési címe: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.

Pecsétje: Magyar Buszgyártók Szövetsége - MaBuSz

(Eltolt három darab függőleges téglalapban a Ma, Bu, Sz betűk)

A Szövetség önkormányzati elven működő szakmai és érdekképviseleti társadalmi szervezet.


A Szövetség céljai:

(1) Segíteni a hazai komplett autóbuszgyártás, a buszfelépítmény és buszalváz gyártás, alkatrész- és részegység-gyártás, valamint a buszipar kapcsolt területein működő tagjainak szakmai, gazdasági érdekegyeztetését és érdekérvényesítését.
(2) Következetesen és rendszeresen képviselni, elősegíteni a szakterületek társadalmi, gazdasági érdekeit, továbbá a magyar iparon belül megfelelően képviseli tagjait a műszaki fejlesztés, a kereskedelem és a gazdálkodás egyéb területein.
(3) Figyelemmel kísérni a szakmai vállalkozásokra vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését –elsősorban az új, ill. átalakított felépítményű járművek forgalomba helyezési, engedélyeztetési eljárásaira tekintettel- és az illetékes gazdaságirányítási, valamint más érdekképviseleti szerveknél kezdeményezi a vállalkozásokat nehezítő szabályozók, intézkedések felülvizsgálatát és módosítását.
(4) Fontos feladatunknak tekintjük a 2015-ben Magyar Örökség-díjban részesült „Magyar autóbusztervezés és -gyártás” hagyományainak ápolását és megőrzését.
Szövetségünk önkormányzati elven működő szakmai és érdekképviseleti szervezet, mely Európa legrégebbi autóbusz konferenciájának, az évenként megrendezésre kerülő Autóbusz Szakértői Tanácskozásnak megszervezését vállalja